EXPERT - BOUW

Plaatsbezoek

Technische vaststellingen

Uw technisch raadsman komt ter plaatse om de situatie te observeren. Nadien stelt hij een grondige en objectieve analyse op van de situatie. U krijgt raad en gefundeerd advies in een gedetailleerd verslag. 

Plaatsbeschrijvingen

U kunt best, voor aanvang van de werken, de toestand van uw pand en/of die van een aanpalende buur laten beschrijven. U krijgt van ons het tegensprekelijk rapport van de opgemaakte vaststellingen.

Audit huidige staat

Heeft u een gebouw of denkt u één te kopen? Wij sporen alle vormen van schadeontwikkeling bij veroudering van een pand op. De audit van de bouwkundige toestand geeft u opheldering en de mogelijkheid om nauwkeurig te budgetteren en uw investering te optimaliseren. 

Bijstand bij de oplevering

Laat u bijstaan door één van onze experts bij de oplevering van nieuwbouw- en renovatiewerken. U staat niet alleen tegenover andere professionelen. We geven u gericht advies wanneer u het proces-verbaal van voorlopige oplevering gaat ondertekenen.

Schade-expertise

U kunt ons consulteren allerlei bouwschade. Een bouwexpert zal u bijstaan tijdens een expertise om uw belangen te verdedigen. Hij staat tussen u, de tegenpartijen en uw verzekeraar in voor een optimale vergoeding van de schade.