Regenafvoeren en Erfdienstbaarheid

01-09-2022

Start niet zomaar met werken aan uw dakgoot of regenpijp wanneer de goot van uw buren op dezelfde regenpijp aangesloten is. Wie is verantwoordelijk voor de werken en wie zal de rekening moeten betalen?

Beide buren hebben slechts één regenafvoer.
Beide buren hebben slechts één regenafvoer.

De buren kunnen een erfdienstbaarheid hebben om hun regenwater via uw dak te laten wegstromen. Dit kan afgesproken zijn, maar het kan ook ontstaan door verjaring. 

Indien deze erfdienstbaarheid afgesproken is, dan zou het in de akte van de woning opgenomen zijn. Indien de erfdienstbaarheid niet conventioneel afgesproken is, kan het automatisch na 30 jaar verkregen worden. Wettelijk gezien, moet u die erfdienstbaarheid respecteren. 

Let op! U kunt dan geen werken aan uw goot en aan de regenafvoeren laten uitvoeren, zonder de toestemming van de buren. De kosten voor deze werken zult u als opdrachtgever op u moeten nemen.

Wanneer er geen conventionele erfdienstbaarheid is en ook geen verjaring, moeten beide eigenaren zelf instaan voor alle noodzakelijk werken om hun regenwater te laten wegstromen (bv. aansluiten aan de riolering) en de bijhorende kosten.  

Wanneer buren niet overeenkomen, zullen ze juridisch advies bij een advocaat moeten inwinnen. Bij onenigheid zal men naar de vrederechter moeten gaan om de zaak te laten beslechten. Een goede raad: ga eerst met de buur praten en komt onderling tot een overeenkomst.

(bron: NAV Netwerk Architecten Vlaanderen - foto: onbekend)