Asbestattest

29-11-2022

Wil je een woning kopen of verkopen en dateert het bouwjaar van voor 2001, dan zal een asbestattest moeten opgemaakt worden.  

Asbest werd vroeger in meer dan 3 500 producten verwerkt. 70 a 90% van alle woningen die voor 2001 gebouwd zijn, bevatten asbest. Asbest bestaat uit heel kleine vezeltjes die niet zichtbaar zijn met het blote oog. Door het inademen van losse asbestvezels kan na lange tijd longkanker, longvlies-, of buikvlieskanker ontstaan.

Vanaf 23 november 2022 is een asbestattest verplicht bij de verkoop van gebouwen gebouwd voor 2001. Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar gebouwd voor 2001 over een asbestattest beschikken. Bij verhuur is de eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de huurders.

Dit asbestattest kadert in het Vlaamse asbestafbouwbeleid. De Vlaamse Regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen, gebouwd voor 2001 in kaart brengen. Door asbest in slechte staat op te sporen en te verwijderen wil ze Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig maken.

Met de nieuwe wetgeving en het beperkt aantal asbestkeurders, kunt u beter niet te lang wachten met de opmaak van een asbestattest.