"Uw tijd is kostbaar, besteed het goed."

EXPERT - BOUW

Uw deskundige staat u bij

Wat doen we voor u ?     


Informatie en advies geven

 • Aankoop- of verkoopadvies
 • Renovatiebegeleiding
 • Bijstand bij nieuwbouwwerken
 • Bijstand bouwschade
 • Herstelmogelijkheden

Hier vindt u meer informatie:  

Een plaatsbezoek houden

 • Technische vaststellingen
 • Plaatsbeschrijvingen
 • Audit huidige staat
 • Bijstand bij de oplevering
 • Schade-expertise

Hier vindt u meer informatie:  

Administratieve taken verrichten

 • Nazicht facturatie
 • Evaluatie bouwdossiers
 • Kostenraming maken
 • Bestekken analyseren
 • Meetstaten opmaken

Hier vindt u meer informatie:  

WE ZIJN ER VOOR U